top of page
MediYoga.jpg

MälarYoga

Ett specifikt MediYoga-program vid migrän och kronisk huvudvärk.
Maila till kontakt@malardoktorn.se för mer information och intresseanmälan. 

  • Facebook

 

 

*MediYoga (MY) är en Yogaform skapad i Sverige på -90-talet, av Göran Boll m.fl. Den utvecklas ständigt och MediYogainstitutet håller löpande kurser (utbildar instruktörer/lärare).


MY är väldigt strukturerad - för att den ska vara möjlig att utvärdera/och det forskas på den löpande! I Sverige har den börjat etableras i sjukvården, den finns idag vid ca 300 sjukvårdskliniker/ mottagningar; bla. inom hjärtsjukvård (rehabilitering vid kroniskt förmaksflimmer), inom smärtrehabilitering och cancerrehabilitering.

 

MY är en mjuk och terapeutisk form av yoga, som ska kunna utövas av ALLA oavsett funktionstillstånd.


MY rekommenderas som förebyggande och hälsofrämjande likväl som i rehabiliteringssyfte. Syftet (effekten) av MY är att utnyttja den läkande effekten, på både kropp och knopp.
Med sin mjuka form- både vad gäller fysiska positioner (rörelser) och balans för övrigt av övningarna så fungerar den lugnande på vårt autonoma nervsystem – det som helt ”automatiskt” sköter om våra kroppars basala funktioner såsom andning, syresättning i blodet, hjärtrytm, blodtryck, tarmarnas rörelser, urinblåsans funktion, könsorganens funktion.

bottom of page