top of page

specialistläkare

White Sand and Stone

Tjänster

Privatpersoner:

Specialistläkarmottagning som erbjuder Hälsoundersökning inkl rådgivning 
om hälsofrämjande insatser och livsstil.

Huvudvärksmottagning - vid långvarig huvudvärk och migrän där tidigare vård och behandling inte gett önskat resultat.


Företag och organisationer: 

Rådgivande i arbetsmedicinska frågor, förslag på förebyggande hälsofrämjande insatser och rådgivning i rehabiliteringssituation. 

Hälsoundersökningar inkl. rådgivning om hälsofrämjande insatser och livsstil. 

Din Hälsa - Hälsoundersökning med personlig rådgivning

Läkarundersökning- laboratorieprover- strukturerad personlig intervju. 

En hälsoundersökning kan du boka om du känner dig frisk men vill ha koll på dina värden och på dina förutsättningar att förbättra/förstärka din hälsa. 

  • Genomgång av dina risk- och friskfaktorer för fysisk och psykisk hälsa

  • Rådgivning, rekommendationer

  • Du får skriftlig sammanställning av resultat och rekommendationer

Pris: 2800kr 

Huvudvärksmottagning- vid långvarig (kronisk) huvudvärk och migrän

Obs! Vid akut eller relativt nytillkommen huvudvärk – vänd dig till offentliga sjukvården!

  • Läkarundersökning och intervju

  • Rådgivning

  • Behandlingsförslag

  • Behandling och uppföljning

  • Remiss till annan vårdgivare vid behov

Pris: 

Första besök, utredning/bedömning 2 800 kr
Återbesök 1 800 kr
Telefonuppföljning  800 kr

Se även MälarYoga - MediYoga vid kronisk huvudvärk

För bokning, priser och mer info om MälarYoga, se här

MälarDoktorn är en privat mottagning som inte har avtal med Regionen.

Här gäller därför inte frikort, taxa enligt ovan.

bottom of page